متن

شرايط اعطاي تسهيلات

ارائه دهنده پروپزال بايد عضو هيأت علمي دانشگاه باشد،

قابلیت تجاری سازی در کوتاه مدت را داشته باشد،

 دانش فنی نمونه آزمایشگاهی محصول آماده باشد،

قابلیت تولید نمونه نیمه صنعتی را داشته باشد،

 قابلیت نفوذ به صنعت را داشته باشد،

در عین نوین بودن مشکلات موجود را حل کند،

اعلام نیاز از صنعت داشته باشد،

 بازار مشخص و مشتری بالفعل داشته باشد،

 نمونه مشابه در سطح کشور نباشد،

مدت زمان اجرای آن کوتاه (حداکثر۲۴ ماه) باشد،

متقاضي بايد شركت، يا فرد حقوقي باشد،

 نمونه صنعتی محصول آماده تولید انبوه باشد .

 قابلیت نفوذ به صنعت را داشته باشد ؛

 در عین نوین بودن مشکلات موجود را حل کند ؛

 اعلام نیاز از صنعت داشته باشد ؛

 بازار مشخص و مشتری بالفعل داشته باشد ؛

 نمونه مشابه در سطح کشور نباشد ؛

 مدت زمان اجرای آن کوتاه باشد .

 شرکتی با شخصیت حقوقی ثبت شده باشد .

 تیم اجرایی، تخصص و توانمندیهای لازم برای اجرای پروژه را داشته باشند،

 امکان تحقق اهداف پروژه با توجه به زیر ساخت¬های کشور وجود داشته باشد،

 در گسترش دانش و صنایع مبتنی بر فناوری¬های برتر نقش موثری داشته باشد،

نتایج عملیاتی پروژه دارای ارزش افزوده بالا و در راستای رفع نیازهای صنعت مرتبط باشد،

 در راستای اولویت¬های صنایع نوین باشد،

 مجری و تیم مربوطه باید تجربه، مهارت و مدیریت لازم را برای اجرای طرح را داشته باشد،

پس از بررسی و پذیرش اولیه طرح، به منظور بررسی¬های نهایی، ارائه گزارش توجیهی فني ، اقتصادي و بازار و گزارش مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار الزامی است.

 براي دريافت وام ارائه وثيقه ملكي جهت ضمانت وام الزامي است.

در حال حاضراستقرار شركتهاي فعال در حوزه صنايع نوين در منطقه ويژه اقتصادي شيراز با شرايط زير امكان پذير مي باشد،

  •  در صورتي كه صنعتگران يك هكتار زمين خريداري نمايند، ۲۰% تخفيف داده ميشود.
  •  در صورتي كه صنعتگران متقاضي بيش از يك هكتار باشند، به مازاد برآن ۳۰% تخفيف داده ميشود.