متن

بازديد كارشناسان طرح هاي صنايع نوين از مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي


بازديد كارشناسان طرح هاي صنايع نوين از مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي

به گزارش خبرنگار طرح هاي صنايع نوين، در تاريخ ۹۳/۰۶/۲۲ از پروژه "طراحي و ساخت يك سامانه رباتيك براي جراحي لاپاروسكوپي" توسط كارشناسان طرح هاي صنايع نوين بازديد بعمل آمد. به نقل از مهندس اديب مدير اجرايي طرح هاي صنايع نوين،اين پروژه توسط آقاي دكتر فرزام فرهمند از محققين مركز تحقيقات علوم و تكنولوژي در پزشكي و با حمايت مالي طرح هاي صنايع نوين اجرا گرديده است. شايان ذكر است كه مجري طرح­هاي صنايع نوين جناب آقاي دكتر توفيق معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشند. هدف از اين پروژه طراحي، تحليل، ساخت و مطالعه‌ي آزمايشگاهي يک ابزار اندوسکوپي بوده است که قادر باشد در داخل شکم از پورت ۱۰mm عبور کرده و ارگان‌هاي داخلي بزرگ مثل کبد، کليه و يا طحال را در بر گيرد و ضمن اندازه‌گيري نيروهاي وارده بر بافت با بهره بردن از روش‌هاي گيرش خودکار، شرايط گيرش ارگان‌هاي حجيم را بهبود بخشد. بدين ترتيب اين ابزار مي‌تواند در عمل‌هاي جراحي لاپاروسکوپي به کمک دست جايگزين دست جراح شود و از ايجاد يک شکاف (۷-۹ cm) براي ورود دست جراح به داخل شکم جلوگيري نمايد. به منظور گسترش حوزه‌ي کاربرد، در نظر گرفته شد که اين ابزار رباتيکي هم به صورت دستي، همانند ساير ابزارهاي لاپاروسکوپي که توسط جراح حمل مي شوند، و هم به صورت راهبر- پيرو، با استفاده از يك ربات حامل ابزار (پيرو) که در جراحي از راه دور مورد استفاده قرار مي گيرد، عمل نمايد. در حالت اول، ابزار توسط کمک جراح به سمت ارگان هدايت شده و آن را با نيروي کنترل شده در بر مي‌گيرد تا با مهار و جا‌به‌جايي آن به موقعيت مناسب، امکان جداسازي ارگان از بافت‌هاي پيراموني توسط جراح را فراهم نمايد. در حالت دوم، حرکت ابزار به وسيله‌ي يک بازوي رباتيکي نگهدارنده و از طريق ربات راهبري که در اختيار کمک جراح قرار دارد، به صورت از راه دور فرمان دهي مي‌شود. ارائه‌ي الگوريتم‌هاي کنترلي مناسب به منظور گيرش خودکار بافت در اين حالت مي تواند کيفيت و سادگي عمل را بهبود بخشد. استفاده باليني در مورد انسان مستلزم مطالعات حيواني بيشتر و بررسي امکان آسيب ديدن بافت با معيارهاي دقيق تري مي باشد.