متن

حضور طرح هاي صنايع نوين در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري


حضور طرح هاي صنايع نوين در نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري

عنوان : پانزدهمین نمایشکاه دستاوردهای پژوهش و فناوری ایران و یازدهمین نمایشگاه فن بازار کشور مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران زمان برگزاری: ۲۳ لغایت ۲۶ آذرماه ۱۳۹۳