متن

طرح ارتقاي نوآوري و سطح فناوري صنايع نوين

از محل اعتبارات اين پروژه اقدامات ، حمايت‌ها و كمك‌هاي زير به منظور تقويت صنايع الكترونيك و صنايع نوين (اعم از  مخابرات، اتوماسيون، ميکروالکترونيک ،الكترونيك نوري، مهندسي پزشكي، ليزر و اپتيك، بيوتکنولوژي ، موادجديد، هوافضا ، فن آوري اطلاعات و ارتباطات ، نانوتکنولوژي ) در كشور که در راستاي اهداف برنامه چهارم  مي باشد صورت خواهد گرفت . اين اقدامات به منظور ارتقاء سطح تکنولوژي و افزايش کيفيت ، استاندارد و دانش فني بنگاههاي فعال در حوزه صنايع نوين در جهت افزايش رقابت پذيري و قابليت پذيرش بنگاههاي مذکور در بازارهاي جهاني صورت خواهد پذيرفت.

اهداف اصلي اين طرح عبارتند از:

 1. انجام مطالعات در خصوص روزآمد نمودن اولويتهاي فناوري در صنايع نوين و ارائه گزارشهاي مربوط در خصوص هوشمند سازي نظام توسعه صنايع نوين
 2. کمک به توليد تکنولوژيهاي کليدي و ايجاد دانش فني در سطح بنگاهها که تاثير قابل ملاحظه در افزايش سطح رقابت پذيري صنعت کشور دارند
 3. کمک به ايجاد و رشد هسته-هاي تحقيقاتي کاربردي و بنگاههاي جديد در صنايع نوين در راستاي اهداف سند توسعه بخش صنعت

برنامه های زیر در برنامه چهارم توسعه مطرح شده است:

 • توسعه قابليتهاي فناوري و ايجاد شرايط بهره مندي از جريانهاي سرريز فناوري در جهان و تاکيد ويژه بر حوزه هاي داراي توان توسعه اي بالا در صنايع نوين ،
 • انجام اقدامات مناسب در جهت افزايش توان رقابت پذيري بنگاههاي فعال در صنايع نوين
 • طراحي و پياده سازي نظام ملي نوآوري، بر اساس برنامه جامع توسعه فناوري و گسترش صنايع نوين در خصوص ايجاد فضا و بسترهاي مناسب، براي تقويت و تحکيم رقابت پذيري
 • ارتقاي سهم صادرات کالاهاي فناوري پيشرفته در صادرات غيرنفتي، در خصوص گسترش بازار محصولات دانايي محور و دانش بنيان،
 • تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي، نوآوري و گسترش بخش خصوصي، تعاوني در اين قلمرو از طريق "اتخاذ تدابير و راهکارهاي لازم جهت حمايت مالي مستقيم از مراکز و شرکتهاي کوچک و متوسط بخش خصوصي، تعاوني براي انجام تحقيقات توسعه اي که منجر به ابداع، اختراع و ارتقاي محصولات و روشها مي شود،
 • توسعه ساختارها و زيربناهاي لازم، براي رشد فعاليتهاي دانايي محور در بخش دولتي و خصوصي به ويژه ايجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوري در جهت زمينه سازي و انجام حمايتهاي لازم، براي ايجاد شرکتهاي غيردولتي توسعه فناوري و شرکتهاي خدماتي مهندسي، با ماموريت توليد انتقال و جذب فناوري

۱- سال  ۱۳۷۵ : تأسيس صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك
در برنامه دوم توسعه جهت ايجاد فضاي لازم براي توسعه بنگاههاي فعال در صنعت الكترونيك كشور
۲- سال ۱۳۷۷ : ايجاد طرح كمك به طراحي و ساخت تراشه به عنوان طرح تملك دارايي
جهت شكل گيري بنگاه هاي تكنولوژي محور در صنعت ميكروالكترونيك
۳- سال ۱۳۷۹ : ايجاد مركز صنايع نوين در ستاد وزارتخانه
قرار دادن تمامي ابزارهاي سياستگذاري و حمايتي از صنايع نوين كشور در اختيار مركز صنايع نوين
۴- سال ۱۳۷۹ : ايجاد طرح كمك به ارتقاي سطح تكولوژي صنايع نوين
جهت آماده نمودن زيرساختها و بسترهاي اين صنايع از طريق شبكه سازي، ارتباط صنعت و دانشگاه
۵-سال ۱۳۸۶: ايجاد طرح كمك به توسعه نوآوري در بخش صنايع پيشرو
۶- سال ۱۳۸۷ : انتقال مديريت طرح هاي صنايع نوين به ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
به منظور تجاری سازی و صنعتی نمودن طرح های مبتنی بر فناوری برتر و همچنين پرهيز از موازي كاري
۷-سال ۱۳۹۱: ادقام دو طرح كمك به توسعه نوآوري در بخش صنايع پيشرو و طرح كمك به ارتقاي سطح تكولوژي صنايع نوين
به دليل جلوگيري از موازي كاري و همچنين رسالت مشابه هر دو طرح در حمايت از صنايع نوين
۸- سال ۱۳۹۳: انتقال مديريت طرح هاي صنايع نوين از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به وزارت صمت
همزمان با تشكيل معاونت آموزش، پژوهش و فناوري در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مديريت طرح هاي صنايع نوين به اين معاونت واگذار گرديد.

 ارتقاء سطح تکنولوژي و افزايش کيفيت، استاندارد و دانش فني بنگاههاي فعال در حوزه صنايع نوين
   کمک به انجام تحقيقات ، طراحي مهندسي، پژوهش، نمونه سازي، خدمات کارشناسي و بازاريابي و صادرات به منظور ارتقاء توانمندي تکنولوژي و افزايش رقابت پذيري در بنگاههاي صنايع نوين
 کمک به نفوذ و انتقال تکنولوژي در صنايع نوين
   کمک به توليد تکنولوژيهاي کليدي و ايجاد دانش فني در سطح بنگاهها که تأثير قابل ملاحظه در افزايش سطح رقابت پذيري صنعت کشور دارند.
   کمک به ايجاد و رشد هسته هاي تحقيقاتي کاربردي و بنگاههاي جديد در صنايع نوين در راستاي اهداف سند توسعه بخش صنعت
   تدوين استراتژي و انجام مطالعات پشتيبان توسعه صنايع پيشرو کشور شامل صنايع نوين و نفوذ و پيوند آنها با صنايع بالغ و متعارف کشور

 • انجام مطالعات و هوشمندسازي نظام توسعه صنايع نوين شامل :
 1. تدوين استراتژي و ساماندهي نظام توسعه صنايع نوين کشور
 2. انجام مطالعات در حوزه هاي مربوط به توسعه صنايع نوين و مديريت تکنولوژي و شکل گيري شبکه متخصصين صنايع نوين
 3. کمک و شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و کمک به سمينارها،همايشها و کنفرانسها و دوره هاي آموزشي تخصصي مرتبط با الکترونيک و صنايع نوين و برگزاري آنها و يا تأمين بخشي از هزينه هاي شرکت اشخاص و يا موسسات و شرکتها در آنها
 4. چاپ و انتشار کتاب ،کاتالوگ و يا مجله      
 5. کمک به تدوين استانداردها و ايجاد و تشکل دهي نهادهاي مورد نياز          
 6. کمک به تدوين و پياده سازي نظام مهندسي صنعت الکترونيک و صنايع نوين
 • کمک به ارتقاء سطح فنآوري در الکترونيک و صنايع نوين شامل :
 1. ارتقاء توانمندي تکنولوژي و افزايش رقابت پذيري در بنگاههاي صنايع نوين از طريق کمک به انجام تحقيقات،طراحي مهندسي ،پژوهش،نمونه سازي،خدمات کارشناسي و بازاريابي و صادرات .
 2. کمک به توسعه و تقويت صادرات و بازاريابي در صنايع نوين
 3. کمک به انتقال تکنولوژي
 4. کمک و ارائه تسهيلات جهت خريد و يا ثبت حق امتياز اختراع (Patent) به متخصصين و شرکتهاي فعال در صنايع نوين.
 5. کمک به تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي در حوزه هاي مختلف صنايع نوين
 6. اطلاع‌رساني صنعت، شبكه اطلاع رساني صنعت الكترونيك كشور (اعم از خريد، فراهم ساختن امكانات مخابراتي مانند خطوط تلفن عادي، خطوط اختصاصي L.L. خطوط E1 ، مايكرويو، مودم‌هاي بي‌سيم طيف گسترده، آنتن ماهواره‌اي، سيستم‌اينترنت متقارن و غير متقارن به تعداد مورد نياز و از ISPهاي مختلف، قراردادهاي مشاوره، كارشناسي، طراحي و پياده سازي، نصب و راه‌اندازي، قراردادهاي جمع‌آوري اطلاعات، جمع‌آوري آمار، داده‌آمايي، سردبيري اطلاعات، بهنگام سازي اطلاعات، Web hosting در داخل و يا خارج كشور و مانند اين‌ها)،
 7. بهبود روش‌ها و خودكارسازي گردش امور طرح، تبليغات

 ارائه دهنده پروپزال بايد عضو هيأت علمي دانشگاه باشد،

  قابلیت تجاری سازی در کوتاه مدت را داشته باشد،
 دانش فنی نمونه آزمایشگاهی محصول آماده باشد،
 قابلیت تولید نمونه نیمه صنعتی را داشته باشد،
 قابلیت نفوذ به صنعت را داشته باشد،
 در عین نوین بودن مشکلات موجود را حل کند،
 اعلام نیاز از صنعت داشته باشد،
 بازار مشخص و مشتری بالفعل داشته باشد،
 نمونه مشابه در سطح کشور نباشد،
 مدت زمان اجرای آن کوتاه (حداکثر۲۴ ماه) باشد،