متن
افزایش ظرفیت تولید بیوایمپلنت­های استخوانی مشتق از نسوج بیولوژیک جاندار زنده و یا مشابه ساختار زنده سازنده استخوان افزایش تجهیزات مورد نیاز و ارتقاء اتاق‌های تمیز (clean room) و ارتقاء ظرفیت سیستم‌های جانبی Freez Dryer به منظور نگهداری محصولات تولید ایمپلنت­های بیولوژیک سازگار با بدن که به عنوان جسم خارجی تلقی نگردیده و در پروسه جذب و دوباره سازی بدن قرار می‌گیرند. وسیع بودن حوزه کاربرد بیوایمپلنت‌های استخوانی بخصوص در بخش‌های ارتوپدی و دندانپزشکی تولید گرافت‌های استخوانی جهت ترمیم و پر شدن استخوان­های خرد شده در اشکال مختلف برای حفظ سلامت جامعه مطابق با استانداردهای بین المللی عدم وابستگی به کشورهای خارجی تولید محصولات با قیمت تمام شده پایینتر نسبت به نمونه مشابه خارجی.تصوير: نوع پروژه: تجاري شدهنمايش در صفحه اول: خير