متن
سينووکس (CinnoVex) نام تجاري داروي اينترفرون بتا يک آ مي‌باشد که در کشور ايران به عنوان سومين توليد کننده در دنيا به بازار عرضه شده است. اين دارو توسط شرکت سيناژن و به عنوان يک داروي بيوژنريک يا بيوسيميلار ( مشابه سازي دقيق از دارو) به بازار عرضه شده است. اينترفرون بتا براي درمان بيماران مبتلا به اشکال عودکننده بيماري ام اس يا مولتيپل اسکلروزيز (MS ) جهت کاهش تکرار، exacerbation باليني و تاخير در بروز ناتواني هاي حرکتي تجويز مي‌گردد. پروژه توليد اينترفرون بتا يکي از مهمترين پروژه هاي بيوتکنولوژي در کل منطقه خاورميانه و شمال افريقاست. امروزه آمار ابتلا به بيماري Multiple Sclerosis‪(MS)‬در جامعه ايراني در مقايسه با ساير جوامع روند رو به گسترشي دارد. اين دارو که توليد آن در دنيا در انحصار سه شرکت بزرگ مي باشد با اشکال مختلفي به بازار عرضه مي شود که به طور متوسط براي مصرف کنندگان هزينه اي بالا در بردارد. شرکت سيناژن با توجه به حجم قابل توجه واردات اين دارو نهايتاً موفق گرديد يک داروي حساس و کليدي و گران قيمت در ايران را توليد نمايد.تصوير: نوع پروژه: تجاري شدهنمايش در صفحه اول: بله