متن
شركت كيتوتك يك شركت تحقيقاتي توليدي ملي است كه اولين توليد كننده پانسمان هاي نوين ترميم زخم و بندآورنده هاي خونريزي در ايران و خاورميانه مي باشد. شركت كيتوتك توليد محصولات بيولوژيك و ترميمي خود را بر پايه تحقيقات بر پا نموده و اين امر دانش فني جديدي را در كشور مطرح نموده و در توليد محصولات خود از تكنولوژي روش­هاي نوين ترميم زخم و تكنولوژي نانو استفاده نموده است و داراي سه گروه محصولات: ۱- ترميم كننده­هاي زخم ۲- بندآورنده­هاي خونريزي ۳- آنتي سپتيك­ها مي­باشند كه كاربرد فراواني در كمك به بهبود سريعتر زخم هاي از بين بردن بافتيهاي يكروزه، كمك به بندآوردن خون در كوتاهترين زمان را دارا مي باشند. بازار هدف در داخل كشور مراكز درماني، بيمارستان­ها، كلينيك­هاي درماني، جراحان، متخصصان، عموم مردم (در داخل ايران) مي باشند. مشابه اين محصولات در گذشته و تا حال در كشور توليد نمي­شود. در حال حاضر كيتوتك محصولات خود را به تعداد زيادي از مراكز درماني ارائه مي­دهد. با توجه به تعداد تقريبي مراكز بالقوه خريدار، كيتوتك در حال حاضر ۰.۷% مراكز خريد را هدف قرار داده است. تصوير: نوع پروژه: تجاري شدهنمايش در صفحه اول: بله