متن
توليد صمغ زانتان با ظرفيت توليد ۱۰۰ تن در سال که در موارد ذيل کاربرد دارد: صنايع غذايي(به عنوان غليظ کننده و امولسيفاير و استبلايزر) صنايع آرايشي و بهداشتي و دارويي( به عنوان امولسيفاير) صنايع نساجي و کشاورزي (به عنوان غليظ کننده و امولسيون کننده) صنايع نفتي(به عنوان روان کننده نوک مته حفاري و استفاده در ترکيبات گل حفاري) ضمن اينکه توليد اين، محصول در داخل از خروج ارز نيز جلوگيري کرده و احتمال صادرات آن نيز وجود دارد. تصوير: نوع پروژه: تجاري شدهنمايش در صفحه اول: خير